top-button
ECOSOC President เยี่ยมชมโรงงานสาธิตของโครงการ บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Collen Vixen Kelapile, President of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) ซึ่งประจำอยู่ ณ องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การสหประชาชาติ เพื่อเข้าศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบในการปรับปรุงกระบวนกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานสาธิตของโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กพร. กับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)