top-button
วันที่ 28 ตุลาคม 2563ม่
รับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 20 ตุลาคม 2563ม่
ผลการประกวดวิดีโอคลิปในหัวข้อ "รีไซเคิลเศษโลหะอย่างไร ให้ห่างไกล U-POPs" รอบคัดเลือก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 09 ตุลาคม 2563
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและเข้าชมกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ (Clip) ภายใต้แนวคิด “รีไซเคิลเศษโลหะอย่างไร ให้ห่างไกล U-POPs”...>> ขยายวันรับสมัคร ถึง 30 ก.ย. !!!
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 15 มกราคม 2563
การเข้าติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานรีไซเคิลเศษโลหะ จังหวัดสมุทรปราการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
การประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (PSC) ครั้งที่ 4/2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หน้าที่ 
 จาก 1 หน้า