top-button
วันที่ 15 มีนาคม 2566ม่
กลับมาอีกครั้ง!! หลักสูตรการอบรมฟรี พร้อมแจกใบประกาศ หลักสูตรสำหรับโรงหลอมเศษโลหะและโรงงานที่ใช้โลหะเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 07 มีนาคม 2566ม่
การคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 02 มีนาคม 2566
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2023: Change for the Better"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด "Greening the Scrap Metal for the Better Changes"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2023: Change for the Better ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 25 มกราคม 2566
เปิดแล้วค่ะ!!! อบรมฟรี หลักสูตรสำหรับบุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัย และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 05 มกราคม 2566
เปิดแล้วค่ะ!!! อบรมฟรี หลักสูตรสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ โรงหลอมโลหะ และโรงงานที่ใช้โลหะเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
คณะทำงานโครงการร่วมศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ BAT/BEP ในการรีไซเคิลเศษโลหะ ณ ประเทศญี่ปุ่น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
โครงการฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ Partnership for Action on Green Economy (PAGE)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 08 พฤศจิกายน 2565
ขยายระยะเวลากิจกรรม การประกวดภาพถ่าย “โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 23 กันยายน 2565
โครงการฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน 'ก้าวพอดี 2565' พลิกโฉมประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 21 กันยายน 2565
ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะชวนให้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาการส่งเสริมการนำ BAT/BEP ไปใช้ และรับของที่ระลึกจากโครงการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 02 กันยายน 2565
มาเสริมความรู้ สร้างโอกาส ดูเเลสุขภาพกับหลักสูตรอบรมฟรีสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 19 สิงหาคม 2565
อบรมฟรี!! พร้อมแจกใบประกาศ หลักสูตรสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ โรงงานปลายน้ำ และผู้ปฏิบัติงานในโรงหลอมเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
โครงการฯ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักวิชาการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ รอบที่ ๒
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
อบรมฟรี!! พร้อมแจกใบประกาศ หลักสูตรสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักวิชาการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 06 มิถุนายน 2565
โครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการเผยเเพร่ผลงานขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ที่ดำเนินงานในประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่มีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
ECOSOC President เยี่ยมชมโรงงานสาธิตของโครงการ บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 08 มีนาคม 2565
ผู้หญิงในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่สะอาด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 24 มกราคม 2565
โครงการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC) ครั้งที่ 2/2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หน้าที่ 
 จาก 3 หน้า