top-button
“รีไซเคิลดี ไม่มี U-POPs” ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2564


 


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้จัดงานสัมมนา “รีไซเคิลดี ไม่มี U-POPs” ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 3 ชั้น 2  โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยนายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโดยกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยภายในห้องประชุมช่วงเช้า เป็นการนำเสนอการสรุปผลการดำเนินโครงการ การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลหลายมิติของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ พร้อมทั้งมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการสำหรับแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด(BAT/BEP) มาใช้ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ตลอดทั้งโซ่อุปทานเพื่อลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) จากศูนย์แยกขยะรีไซเคิลและสถานประกอบการหล่อหลอมโลหะ ปี พ.ศ. 2564-2573 นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับบทบาทของ BAT/BEP ในการช่วยยกระดับคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทยโดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ดร.กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณภัคนันท์ แสงขำ ธนาศรม และคุณธนาคาร ธนาเกียรติภิญโญ อีกด้วย


 

และกิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับชุดวิชาที่ 1- 5 อันได้แก่

ชุดวิชาที่ 1 สารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs)

ชุดวิชาที่ 2 นโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับ

ชุดวิชาที่ 3 อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะกับการปลดปล่อย U-POPs

ชุดวิชาที่ 4 การจัดการกับ U-POPs ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ

และ ชุดวิชาที่ 5 เทคนิคการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ U-POPs

 


นอกจากนี้ยังมีการฉายภาพยนต์สั้นด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการ “โลกป่วยเราต้องเปลี่ยน” อีกด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ผู้ให้ความสนใจและใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำโดยคุณจุลจักร จักรพงษ์ (ฮิวโก้) ดารา นักร้อง และนักแสดงชื่อดัง และคุณมารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2560 นักแสดงและนางแบบชื่อดัง พร้อมทั้ง ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสิโมนา มีสายญาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

ในส่วนของกิจกรรมภายนอกห้องประชุมจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ เช่น แสดงแบบจำลองต้นแบบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี แสดงแผนจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเศษโลหะและการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 20 หลักสูตร การนำเสนอฐานข้อมูลหลายมิติของห่วงโซ่อุปทานการรีไซเคิลเศษโลหะ เป็นต้น

 การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและการตอบรับจากสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ให้ความคนใจเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมมากกว่า 150 ราย และยังมีผู้ให้ความสนใจรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom และ Facebook Live จำนวนมากกว่า 250 ราย

 

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่จะมีขึ้นในอนาคตได้ที่ www.GreenScrapMetalThailand.com