top-button
"โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน" จัดฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจ
วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนได้จัดฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการหลอมโลหะและผู้สนใจ ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น9 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563


ซึ่งในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ได้มีการอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารมลพิษตกค้างยาวนาน และอนุสัญญาสตอกโฮล์ม" และหลักสูตร "การจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล"


และในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 จะมีการอบรมหลักสูตร "การผลิตโลหะอย่างยั่งยืน (การจัดการสิ่งแวดล้อม และ BAT/BEP) สำหรับโรงหลอมเศษโลหะและโรงงานปลายน้ำ


ทั้งนี้จะมีหลักสูตรสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักวิชาการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-13 มกราคม 2564 ท่านที่สนใจสามารถศึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.greenscrapmetalthailand.com